Het goede doel

 

Iedere dag sterven er acht mensen aan alvleesklierkanker in Nederland. Vaak binnen een jaar. Wij willen daar verandering in brengen door onderzoek te steunen naar hele nieuwe behandelmethoden. Met uw donatie helpt u ons om dat mogelijk te maken.

 

In 2018 ondersteunt Lionsclub Kraalberg met de opbrengst van haar 27-ste Oldtimertour en in actieve ondersteuning "Support Casper".

 

Support Casper doet baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker.

 

De campagne Support Casper is onderdeel van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. In september 2015 startte de campagne en een paar maanden later is door ons de Stichting opgericht. De grondleggers zijn allemaal vrienden of familie van mensen die zijn overleden aan alvleesklierkanker. Zij kwamen tot de ontdekking dat er schrikbarend weinig aandacht is voor alvleesklierkanker. Vermoedelijk omdat de meeste mensen er zó snel aan overlijden dat er geen tijd en ruimte is om acties op te zetten of aandacht te vragen. Dát gegeven, in combinatie met het feit dat meer dan 90% van de patiënten het niet overleeft, is voor de reden om hier niet langer genoegen mee te nemen. Met de Stichting en deze campagne wordt getracht de bewustwording rond alvleesklierkanker vergroten en tegelijkertijd structureel geld inzamelen om het broodnodige onderzoek naar nieuwe, innovatie behandelmethoden mogelijk te maken.

Het gezicht van de campagne is Prof. dr. Casper van Eijck die al meer dan 25 jaar als specialist is verbonden aan het Erasmus MC. Hij heeft, samen met zijn team hele concrete plannen voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Casper van Eijck is niet alleen een gerenommeerd chirurg en onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker. Hij is ook enorm betrokken bij zijn patiënten die uit binnen-en buitenland komen. Jarenlang je eigen patiënten zien overlijden omdat er nauwelijks behandeling mogelijk is, zou kunnen leiden tot afstomping en afstand. Maar dat is wel het laatste waar Casper aan lijdt. Hij ziet het juist als zijn taak om mensen goed te begeleiden in hun laatste levensfase, wanneer duidelijk is dat er geen genezing meer mogelijk is. Hij gelooft sterk in die menselijke benadering. Tegelijkertijd is hij zeer gemotiveerd om nieuwe behandelmethoden te vinden en is hij er ook van overtuigd dat het anders kan. Bijvoorbeeld met viro-immunotherapie. Met dank aan de donaties is het onderzoek naar deze hele nieuwe behandeltherapie begin 2016 gestart.

 

 

Stichting overleven met Alvleesklierkanker

Postbus 837

3500 AV Utrecht

 

Telefoon: 030-2306003

E-mail: info@supportcasper.nl

 

Bank: NL82INGB0000042000

KvK nummer: 64583325

ANBI nummer: 855730109

 

ANBI goedgekeurd doel

Support Casper is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Stichting overleven met Alvleeskanker zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

 

 

Donateurs:

 

Voor de 2018 hebben de volgende sponsoren hun bijdrage aan Support Casper en de Oldtimer Tour toegezegd. Naast onderstaande sponsoren hebben wij diverse anonieme sponsoren welke wij ook zeer erkentelijk zijn voor hun bijdrage aan het goede doel

Copyright © All Rights Reserved