Over Lions Kraalberg

 

Lionsclub Rotterdam Kraalberg is in 1980 opgericht, en telt ca. 40 leden. Zij vormt onderdeel van de wereldwijde organisatie Lions Clubs International. Het motto van iedere Lionsclub is: 'WE SERVE', oftewel 'WIJ DIENEN'.

 

Onder dienen verstaan wij het actief betrokken zijn bij het sociale-, maatschappelijke-, culturele-, en morele welzijn van de samenleving. Daarnaast willen wij mensen aanmoedigen om open te staan voor dienstbaarheid naar de samenleving zonder persoonlijk financieel gewin na te streven. Daartoe onderneemt Lionsclub Kraalberg meerdere activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het bij elkaar brengen van fondsen om minderbedeelden en kans-armen in de samenleving te ondersteunen.

 

Met de opbrengsten van deze benefiet-rit -inschrijfgeld, sponsorbijdragen, veiling-, bar- en loterijopbrengst- ondersteunen wij elk jaar een lokaal goed doel.

 

 

Het bestuur van de lionsclub Kraalberg Rotterdam is thans als volgt opgebouwd:

 

- Hein de Koning, President

- Joep de Haas, Vice President

- Frits van Blitterswijk, Secretaris

- Kees van Heijningen, Penningmeester

- Willem Leppink, Past President

 

Voor contact met Fundraise Commissie:

 

- info@otkraalberg.nl

Donateurs:

 

Voor de 2018 hebben de volgende sponsoren hun bijdrage aan Support Casper en de Oldtimer Tour toegezegd:

Copyright © All Rights Reserved