Over Lions Kraalberg

Oldtimer Tour Kraalberg

Lionsclub Rotterdam Kraalberg

 

Lionsclub Rotterdam Kraalberg is in 1980 opgericht, en telt ca. 40 leden. Zij vormt onderdeel van de wereldwijde organisatie Lions Clubs International. Het motto van iedere Lionsclub is: 'WE SERVE', oftewel 'WIJ DIENEN'.

 

Onder dienen verstaan we het actief betrokken zijn bij het sociale-, maatschappelijke-, culturele-, en morele welzijn van de samenleving. Daarnaast willen wij mensen aanmoedigen om open te staan voor dienstbaarheid naar de samenleving zonder persoonlijk financieel gewin na te streven. Daartoe onderneemt Lionsclub Kraalberg meerdere activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het bij elkaar brengen van fondsen om minderbedeelden en kans-armen in de samenleving te ondersteunen.

 

Ook de inmiddels traditionele Kraalberg Oldtimer Tour moet in dat licht bezien worden. Met de opbrengsten van deze benefiet-rit -inschrijfgeld, sponsorbijdragen, veiling-, bar- en loterijopbrengst- ondersteunen wij elk jaar een lokaal goed doel.

Dit jaar ondersteunen wij het werk van de ' Tafel van Zeven'. De 'Tafel van Zeven' is een Rotterdams initiatief dat vrouwen met een passie voor koken beter kansen wil geven op de arbeidsmarkt. Het is een praktijkgericht leer-werktraject dat kleurrijke vrouwen uit Rotterdam en omstreken in hun kracht zet. Het traject omvat een lesprogramma en praktijkopdrachten. Het programma wordt onder andere gefinancierd door het uitvoeren van externe catering opdrachten, maar ook uit giften van derden.

 

Een greep uit onze activiteiten:

 

Wijnactie:

 

Al twee jaar op rij zetten wij een wijnactie op, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het goede doel. Er wordt een wijn geselecteerd die naar onze inschatting goed zal vallen bij een groot publiek. Vervolgens doet de leverancier een behoorlijk stuk van de kostprijs af. Wij zetten iets op de originele prijs en zo ontstaat een mooie bijdrage voor het goede doel. Ook voor 2014/2015 hebben we deze wijnactie weer opzetten. Weer met een nieuwe wijn. Zodra we hier iets verder in zijn kunt dat teruglezen hier op de site.

 

Op 20 mei 2014 werd door Lionsclub Kraalberg en Grapedistrict een cheque uitgereikt aan de Vruchtenburg van € 2.595. Daarmee ondersteunen we de psychische begeleiding van kankerpatiënten en hun familie.

Nationale Boomfeestdag:

Lionsclub Kraalberg zet zich in voor de nationale boomfeestdag.

Toelichting:

De FAO, de Internationale Organisatie van de VN voor Landbouw en Voedsel, sloeg in 1954 alarm en uitte haar bezorgdheid over de grootschalige ontbossing in de wereld. Dit leidde tot het aannemen van een resolutie waarin werd opgeroepen tot een jaarlijks terugkerend ‘World Festival of Trees’. Nederland gaf hieraan gehoor door het Landelijk Comité Boomplantdag op te richten. Een comité, geleid door Staatbosbeheer, dat de taak kreeg het Nederlandse publiek en in het bijzonder kinderen te interesseren voor de waarde van bomen en bossen. In 1980 werd het Comité omgedoopt tot Stichting Nationale Boomfeestdag. In datzelfde jaar kreeg de Stichting het huidige Dick Bruna-logo. Tot op de dag van vandaag is Staatsbosbeheer de moederorganisatie van Stichting Nationale Boomfeestdag. De Stichting is wereldwijd het oudste instituut dat zich bezighoudt met natuureducatie.

Een mooi initiatief waar wij graag onze bijdrage aan leveren.

 

 

 

 

Bestuur Lionsclub Kraalberg:

Het bestuur van de Lionsclub Rotterdam Kraalberg ziet er momenteel als volgt uit:

 • Willem Leppink, President
 • Hein de Koning, Vice President
 • Frits van Blitterswijk, Secretaris
 • Kees van Heijningen, Pennigmeester
 • Harald Persoon, Past President

Commissie Fundraise:

De Fundraise Commissie ziet er momenteel als volgt uit:

 • Hein de Koning, voorzitter
 • Maarten Boonen
 • Michiel Brillenburg Wurth
 • Willem Koolhaas
 • Job Posner
 • André Pijper
 • Thijs Reuder
 • Roderik Klarenbeek

Contact:

Voor contact met het bestuur kunt u een mail sturen naar: rotterdam.kraalberg@lions.nl

Voor contact met de Fundraise Commissie kunt u een mail sturen naar:

info@otkraalberg.nl

Teksten op muren is een project wat al een aantal jaren loopt. De bedoeling van het project is om op verschillende plaatsen in Rotterdam, midden in de wijk, pakkende teksten gepubliceerd te krijgen. Teksten met een diepere betekenis. Teksten die mensen tot nadenken aanzetten. De teksten komen in nauwe samenwerking met de verschillende bevolkingsgroepen en geloofsovertuigingen tot stand en zijn gekozen om juist een verbinding tussen deze verschillende groepen te faciliteren.

Teksten op muren:

In samenwerking met Albert Heijn Hillegersberg worden oude muntenen biljetten ingezameld. Munten en biljetten die niet meer als geldig betaalmiddel te boek staan en door de detailhandel niet meer geaccepteerd worden. Lionsclub Kraalberg verzameld deze munten en biljetten en levert ze in bij een inwisselpunt van De Nederlandsche Bank.

Oud geld:

Op zaterdag 26 september 2015, aan het einde van een prachtige dag, overhandigt Harald Persoon, president van Lionsclub Kraalberg, een cheque van € 7.000 aan twee enthousiaste medewerksters van KC Princes Amalia. Daarmee kan gezegd worden dat de Oldtimer Tour 2015 een geslaagde dag was.

Lionsclub Kraalberg haalde met Oldtimer Tour 2015, € 7.000,= op voor KC Princes Amalia

Donateurs 2017:

 

Voor de 2017 Oldtimer Tour hebben we de volgende donateurs aan ons weten te binden, waar we zeer erkentelijk voor zijn:

Copyright © All Rights Reserved