Over Lions Kraalberg

Oldtimer Tour Kraalberg 26 september 2020

editie 29


Lionsclub Rotterdam Kraalberg is in 1980 opgericht, en telt ca. 40 leden. Zij vormt onderdeel van de wereldwijde organisatie Lions Clubs International. Het motto van iedere Lionsclub is: 'WE SERVE', oftewel 'WIJ DIENEN'.


Onder dienen verstaan wij het actief betrokken zijn bij het sociale-, maatschappelijke-, culturele-,  en morele welzijn van de samenleving. Daarnaast willen wij mensen aanmoedigen om open te staan voor dienstbaarheid naar de samenleving zonder persoonlijk financieel gewin na te streven. Daartoe onderneemt Lionsclub Kraalberg meerdere activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het bij elkaar brengen van fondsen om minderbedeelden en kans-armen in de samenleving te ondersteunen.


Met de opbrengsten van deze benefiet-rit -inschrijfgeld, sponsorbijdragen, veiling-, bar- en loterijopbrengst- ondersteunen wij elk jaar een lokaal goed doel.Het bestuur van de lionsclub Kraalberg Rotterdam is thans als volgt opgebouwd:


- Remco Dijkman, President

- Ronald Nanninga, Vice President

- Frits van Blitterswijk, Secretaris

- Kees van Heijningen, Penningmeester

- Michiel Brillenburg Wurth, Past President


Voor contact met Fundraise Commissie:


- info@otkraalberg.nl

Copyright Lc Rotterdam-Kraalberg 2019 ©  All Rights Reserved