Rotterdam

Lionsclub Kraalberg

Lionsclub Rotterdam Kraalberg is in 1980 opgericht, en telt ca. 40 leden. Zij vormt onderdeel van de wereldwijde organisatie Lions Clubs International. Het motto van iedere Lionsclub is: 'WE SERVE', oftewel 'WIJ DIENEN'. Onder dienen verstaan wij het actief betrokken zijn bij het sociale-, maatschappelijke-, culturele-, en morele welzijn van de samenleving.

Foto

Oldtimer Tour Kraalberg

Daarnaast willen wij mensen aanmoedigen om open te staan voor dienstbaarheid naar de samenleving zonder persoonlijk financieel gewin na te streven. Daartoe onderneemt Lionsclub Kraalberg meerdere activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het bij elkaar brengen van fondsen om minderbedeelden en kans-armen in de samenleving te ondersteunen.

Met de opbrengsten van de Oldtimer Tour: zijnde het inschrijfgeld, de sponsorbijdragen, de veiling-, en baropbrengsten ondersteunen wij elk jaar een lokaal goed doel.

 

Het bestuur

Het bestuur van de Lionsclub Kraalberg Rotterdam is thans als volgt opgebouwd:

Voor contact met Oldtimer Tour Kraalberg mail naar mail@otkraalberg.nl

Lions Club Rotterdam
Meidoornsingel 142
3052 BT Rotterdam
KVK-nummer 40343614